ชื่อ - นามสกุล :นายสันติ อวรรณา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและแผน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงบประมาณและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป