ชื่อ - นามสกุล :นางธีระพันธ์ รั้งกลาง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน