ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจรัญญา ปัญญา
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน