ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   


เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ( อ่าน : 307 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
24/มี.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 ( อ่าน : 521 / ดาวน์โหลด : 509 ) เจ้าของ นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น
22/พ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 ( อ่าน : 583 / ดาวน์โหลด : 734 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น : การพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัต
27/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 ( อ่าน : 613 / ดาวน์โหลด : 2755 ) เจ้าของ นางวรรณิศา ใจก๋องแก้ว
27/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา FullText
5 ( อ่าน : 674 / ดาวน์โหลด : 1323 ) เจ้าของ นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น
26/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ( อ่าน : 751 / ดาวน์โหลด : 1323 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
25/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 ( อ่าน : 1399 / ดาวน์โหลด : 358 ) เจ้าของ นางมณทิรา อารีย์กุล
13/ก.ค./2561
< ไม่มี >
8 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์( อ่าน : 1120 / ดาวน์โหลด : 365 ) เจ้าของ นายสันติ อวรรณา
5/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1138 / ดาวน์โหลด : 368 ) เจ้าของ นายอิทธิกร อินโองการ
5/ก.ค./2561
< ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ธรรมชาติวัยรุ่นกับเพศศึกษาตามวิถีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37( อ่าน : 1061 / ดาวน์โหลด : 349 ) เจ้าของ นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน
2/ก.ค./2561
< ไม่มี >
11 รายงานชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและการเลือกอาชีพของกลุ่ม Gen Z สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37( อ่าน : 1214 / ดาวน์โหลด : 383 ) เจ้าของ นางเรณู บัตริยะ
2/ก.ค./2561
< ไม่มี >
12 การประเมินโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่( อ่าน : 1150 / ดาวน์โหลด : 2664 ) เจ้าของ นายบรรจง ขอดแก้ว
25/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 2642 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวารุณี อรุณ
14/มิ.ย./2558
< ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>