[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ

ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :  

ชื่อ : นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสำราญ แซ่เผือก
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกาญจนา สำรอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภัทริน ผาคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภัสสร ประมูลสิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียรติพูล แดนโภชน์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมณฑา ยอดเงิน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัฒนา อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวาสนา รัตนกรจินดา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ เจริญคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : บริหารโรงเรียน, เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุชาดา เรือนคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรรณนิดา ขุนทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจินต์จุฑา สีทาหงส์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพัชราภรณ์ เงาะหวาน
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาวิณี มากมาย
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลลิตา สุรีย์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฉัตรามาศ อมรรัตนปัญญา
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววริศรา พลอยประไพ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิติภูมิ ถุงคำ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชรินทร์รัตน์ สุขสาคร
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบุคคล
4 : ฝ่ายงบประมาณและแผน
5 : ฝ่ายงานทั่วไป
6 : สาระฯ คณิตศาสตร์
7 : สาระฯ วิทยาศาสตร์
8 : สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
9 : สาระฯ ภาษาไทย
10 : สาระฯ สังคมศึกษา
11 : สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
12 : สาระฯ การงานอาชีพ
13 : สาระฯ ศิลปะ
17 : งานแนะแนว
18 : ลูกจ้างประจำ
19 : ครูอัตราจ้าง
20 : ลูกจ้างชั่วคราว
21 : นักศึกษาฝึกสอน
22 : กรรมการสถานศึกษา
23 : สมาคมศิษย์เก่า
24 : กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง