ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   


เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ  

ชื่อ : นางวาสนา สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมาลินี เรือนคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบูรณ์ กำปนาด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0897567385

ชื่อ : นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896989477

ชื่อ : นางทรรศนีย์ ชำนาญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,งานทะเบียนนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861897779

ชื่อ : นางอุมาวรรณ สง่างาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,งานเรียนรวม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819508784

ชื่อ : นางรุ่งทิวา คชปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, งานทะเบียนและวัดผล ม.ปลาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0835162926

ชื่อ : นางลำดวน ปานปาก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0652965422

ชื่อ : นายจักราวุธ เมืองมงคล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,หัวหน้างานสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861841025

ชื่อ : นางแสงอรุณ หีบจินดา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0956980208

ชื่อ : นางธีระพันธ์ รั้งกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,งานทะเบียนและวัดผล ม.ต้น
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0918596766

ชื่อ : นางมณทิรา อารีย์กุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,งานบุคคลกร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898570586

ชื่อ : นางสาวดวงเนตร อ่องละออ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0903324646

ชื่อ : นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ.ครูดูแลธนาคารโรงเรียน
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0886121183

ชื่อ : นางสาวพันธิตรา กระหวาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848102162

ชื่อ : นายเกรียงไกร คำเหลือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0869203274

ชื่อ : นางวารุณี อรุณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ.เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก : สอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,การเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0908933585

ชื่อ : นายภาณุวัฒน์ ไร่นากิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้าสาระ ,ครูผู้สอน สาระฯ การงานอาชีพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัชรี บัวผัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : สอน สาระฯ วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบุคคล
4 : ฝ่ายงบประมาณและแผน
5 : ฝ่ายงานทั่วไป
6 : สาระฯ คณิตศาสตร์
7 : สาระฯ วิทยาศาสตร์
8 : สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
9 : สาระฯ ภาษาไทย
10 : สาระฯ สังคมศึกษา
11 : สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
12 : สาระฯ การงานอาชีพ
13 : สาระฯ ศิลปะ
17 : งานแนะแนว
18 : ลูกจ้างประจำ
19 : ครูอัตราจ้าง
21 : นักศึกษาฝึกสอน
22 : กรรมการสถานศึกษา
23 : สมาคมศิษย์เก่า
24 : กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
27 : ลูกจ้างชั่วคราว