[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ  
Wilaikiat.ac.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปี 2566 ส่วนโค้วต้าเข้า ม.4 สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566รายชื่อ ม.1       /      รายชื่อ ม.4


facebook ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
(21/มี.ค./2566อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โดยการนำของ
นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วม
การอบรมดังกล่าว
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน

(16/มี.ค./2566ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (อ.ก.ต.ป.น.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ..ดูเพิ่มเติม

(15/มี.ค./2566) การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน..ดูเพิ่มเติม

(14/มี.ค./2566) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566  
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหารือเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ อุตมา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมณ...ดูเพิ่มเติม

(8/มี.ค./2566) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.แพร่ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ พร้อมด้วยนางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ..ดูเพิ่มเติม

(2/มี.ค./2566) พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระประจำปีการศึกษา 2565" วันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โดยการนำของนางวาสนา สำเนียงผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระประจำปีการศึกษา 2565 และมอบตำแหน่ง ติดเข็มคณะกรรมการสภานักเรียนให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566...ดูเพิ่มเติม

(1/มี.ค./2566) นักเรียนเรียนรวม  เข้าร่วมแสดงดนตรีโฟล์คซองงานประชุมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2566
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ โดยการนำของนางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ มอบหมายให้นายจักรพงศ์ สุทธนะ และ นายอัครเทพ ฟองแก้วนำนักเรียน เรียนร่วม โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เข้าร่วมแสดงดนตรีโฟล์คซองในงานประชุมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ..ดูเพิ่มเติม

เอกสารดาวน์โหลด
 แบบบันทึกกิจกรรมฐานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
 ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

ผลงานทางวิชาการ


24 เจ้าของ นางสาวอัมภาพันธ์ ไชยวัฒนานนท์
24/มี.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
( 222 / )
22 เจ้าของ นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น
22/พ.ย./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
( 426 / )
(27/มี.ค./2564) ( อ่าน : 498 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น : การพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัต
(27/มี.ค./2564) ( อ่าน : 500 ) เจ้าของ นางวรรณิศา ใจก๋องแก้ว
(26/มี.ค./2564) ( อ่าน : 598 ) เจ้าของ นายสุทธิเกียรติ เพิ่มขึ้น
(25/มี.ค./2564) ( อ่าน : 649 ) เจ้าของ นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
(13/ก.ค./2561) ( อ่าน : 1296 ) เจ้าของ นางมณทิรา อารีย์กุล

ทำเนียบบุคลากร
No title


นางวาสนา สำเนียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวมาลินี เรือนคำ
รองผู้อำนวยการ


นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
รองผู้อำนวยการ

จดหมายข่าว
กด Like วิไลเกียรติ
Facebook
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 12/มิ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
633 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
580 คน
สถิติเดือนนี้
14353 คน
สถิติปีนี้
46402 คน
สถิติทั้งหมด
418118 คน
IP ของท่านคือ 44.200.168.16
(Show/hide IP)