๖๖พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
เข้าสู่หน้าเฟสบุ๊คโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์